EXPORT MAP
 

 

Mimari Tasarım ve Mühendislik

Mimari Tasarım ve Mühendislik

Mimari tasarım departmanımız tarafından ürün vaziyet planı çalışmaları yapılır, müşterinin istek ve arzuları göz önüne alınarak hazırlanan proje; aynı zamanda belirlenen bütçe ve arazi koşullarını da gözeterek sunum halinde hazırlanır. Müşterimiz projeyi onayladıktan sonra, onaylanmış proje su parkının kurulacağı bölgenin durumuna göre altyapı çalışmalarına destek verilmek üzere mühendislik departmanına gönderilir. Mühendislik departmanı proje dahilindeki tüm su kaydıraklarının kaydırak platform ve taşıyıcı sistemleri de dahil Uluslararası EN 1069 “Su Kaydırakları Normu”’na uygun olarak hazırlar ve üretime gönderir.